Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 10
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 11
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 12
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Konstantynów
obrazek nagłówka 21
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12704668

gości

Liczba osób online

8
Portal gminy Mniszków
Dołączone pliki
Regulamin rekrutacji Rozmiar:  77 KB 
Oświadczenie o wielodzietności Rozmiar:  33 KB 
Karta zgłoszenia Rozmiar:  113 KB 
Harmonogram rekrutacji Rozmiar:  46 KB 
Harmonogram kl. I Rozmiar:  76 KB 
Przedszkola
Administrator
PDF

 

          Od 1 listopada 2008 roku w Gminie Mniszków funkcjonują 3 Punkty Przedszkolne zorganizowane w Szkołach Podstawowych: w Błogiem Rządowym, w Bukowcu nad Pilicą i w Stoku. W każdej z tych szkół wyremontowano i wyposażono odrębne pomieszczenie, w którym prowadzone są zajęcia wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci 5-letnich i młodszych z terenu gminy.
         
Od marca 2010 roku w Mniszkowie został utworzony ośrodek przedszkolny z dwoma oddziałami prowadzony przez Fundację "DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH" w partnerstwie z Gminą Mniszków.
W okresie od marca do sierpnia 2010 r. zajęcia prowadzone były w budynku Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie.
Od 1 września 2010 r. ośrodek przedszkolny funkcjonuje w wyremontowanym budynku przedszkola przy ulicy Piotrkowskiej 74 w Mniszkowie.

W okresie marzec 2010 r. – grudzień 2011 r. ośrodek przedszkolny w Mniszkowie prowadzony był w ramach projektu „Opoczyńskie Ośrodki Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Więcej informacji o projekcie na stronie:  http://www.dardlapotrzebujacych.pl

 

 

Logo

 

 

Od stycznia 2012 r. w budynku przy ulicy Piotrkowskiej 74 w Mniszkowie funkcjonuje Punkt Przedszkolny prowadzony przez Gminę Mniszków. 

 

 

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych i Punktu Przedszkolnego w Mniszkowie

Zasady naboru w 2016 r.

 

 

Oddziały przedszkolne w Gminie Mniszków od 9 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2016/2017.

 

Dzieci 6 letnie (ur. 2010 r. ), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Błogiem Rządowym, Bukowcu nad Pilicą i Stoku.

 

Dzieci 5 letnie (ur. 2011 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Błogiem Rządowym, Bukowcu nad Pilicą i Stoku.

 

Rodzice kandydatów składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.

 

Dzieci w wieku 3-4 lat (ur. 2012-2013 r.) przyjmowane będą do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie, zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające określone w ustawie o systemie oświaty kryteria.

 

Dzieci urodzone w 2012 roku, które już uczęszczają do Punktu Przedszkolnego w Mniszkowie i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym punkcie przedszkolnym, nie biorą udziału w rekrutacji wg kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do punktu przedszkolnego po raz pierwszy.

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w punkcie przedszkolnym w roku szkolnym 2016/2017, należy wypełnić Deklarację pozostania w punkcie przedszkolnym i złożyć ją w Punkcie Przedszkolnym w Mniszkowie.

Na pozostałe w Punkcie Przedszkolnym wolne miejsca będą przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr IV/24/15 Rady Gminy Mniszków.

Formularz deklaracji, wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej www.mniszkow.pl lub w punkcie przedszkolnym.

Wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć w terminie do 31 marca 2016 r.

 

 

Szanowni Państwo - Rodzice dzieci 6-letnich, które w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do I klasy szkoły podstawowej


Na mocy zmiany ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. Z 2016 r., poz. 35) dziecko 6-letnie objęte jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, który może realizować w oddziale przedszkolnym.


Dziecko 6-letnie ma także prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

 

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148