Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 1
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 2
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 3
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12342089

gości

Liczba osób online

12
Portal gminy Mniszków
grafika
Powiązane galerie zdjęć
grafika
Projekt "Patrząc w przyszłość"
PDF

 

 

 

Tytuł projektu: „Patrząc w przyszłość”


Beneficjent: Gmina Mniszków

 

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-10-089/12-00

 

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych, rozwój zainteresowań uczniów uzdolnionych, pomoc w wyborze właściwej ścieżki kształcenia wśród uczniów ze szkół z terenu gminy Mniszków.

 

BENEFICJENCI

Grupą docelową są uczniowie wszystkich czterech szkół z terenu gminy Mniszków (obszaru wiejskiego) – 296 uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach zaplanowanych w projekcie:

- zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia z języka niemieckiego,

- zajęcia komputerowe,

- zajęcia z języka polskiego,

- zajęcia z nauk matematyczno-przyrodniczych,

- zajęcia sportowo-rekreacyjne

- zajęcia w Szkolnym Ośrodku Kariery.

 

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja


 

Gmina Mniszków                                                                                              www.mniszkow.pl

ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków                   e-mail:

tel. 44 756 15 22, faks. 44 756 15 23

 

 


 

Rekrutacja uzupełniająca

 


W Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie w roku szkolnym 2014/2015 w okresie 25.08.2014-05.09.2014 r. trwa rekrutacja uzupełniająca:

- do zajęć sportowo-rekreacyjnych (uczniowie i uczennice klas I gimnazjum)

- do zajęć w Szkolnym Ośrodku Kariery (preferowani uczniowie i uczennice klas III gimnazjum, w zajęciach mogą wziąć udział także uczniowie i uczennice z klas II).

 

Uwaga! Zmiana oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


W związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, administratorem danych osobowych uczestników projektu realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przetwarzanych w zbiorze pn. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, został Minister Infrastruktury i Rozwoju. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) osoby, których dane są przetwarzane, muszą być przez administratora danych informowane o adresie jego siedziby i jego pełnej nazwie.


Mając powyższe na uwadze, z dniem 29.08.2014 r. zmianie ulega oświadczenie - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychdruk do pobrania.

 

 

 


 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148