Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

9392092

gości

Liczba osób online

9
baner 182
Portal gminy Mniszków
grafika
Powiązane galerie zdjęć
grafika
Projekt "Patrząc w przyszłość"
PDF

 

 

 

Tytuł projektu: „Patrząc w przyszłość”


Beneficjent: Gmina Mniszków

 

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-10-089/12-00

 

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych, rozwój zainteresowań uczniów uzdolnionych, pomoc w wyborze właściwej ścieżki kształcenia wśród uczniów ze szkół z terenu gminy Mniszków.

 

BENEFICJENCI

Grupą docelową są uczniowie wszystkich czterech szkół z terenu gminy Mniszków (obszaru wiejskiego) – 296 uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach zaplanowanych w projekcie:

- zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia z języka niemieckiego,

- zajęcia komputerowe,

- zajęcia z języka polskiego,

- zajęcia z nauk matematyczno-przyrodniczych,

- zajęcia sportowo-rekreacyjne

- zajęcia w Szkolnym Ośrodku Kariery.

 

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja


 

Gmina Mniszków                                                                                              www.mniszkow.pl

ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków                   e-mail:

tel. 44 756 15 22, faks. 44 756 15 23

 

 


 

Rekrutacja uzupełniająca

 


W Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie w roku szkolnym 2014/2015 w okresie 25.08.2014-05.09.2014 r. trwa rekrutacja uzupełniająca:

- do zajęć sportowo-rekreacyjnych (uczniowie i uczennice klas I gimnazjum)

- do zajęć w Szkolnym Ośrodku Kariery (preferowani uczniowie i uczennice klas III gimnazjum, w zajęciach mogą wziąć udział także uczniowie i uczennice z klas II).

 

Uwaga! Zmiana oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


W związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, administratorem danych osobowych uczestników projektu realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przetwarzanych w zbiorze pn. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, został Minister Infrastruktury i Rozwoju. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) osoby, których dane są przetwarzane, muszą być przez administratora danych informowane o adresie jego siedziby i jego pełnej nazwie.


Mając powyższe na uwadze, z dniem 29.08.2014 r. zmianie ulega oświadczenie - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychdruk do pobrania.

 

 

 


 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148