Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 1
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 2
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 3
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12143239

gości

Liczba osób online

12
Portal gminy Mniszków
O gminie
Administrator
PDF

Położenie geograficzne Gminy Mniszków
 
Mniszków jest gminą wiejską zlokalizowaną w północno – wschodniej części województwa łódzkiego. Granice stanowią:
• od północy – gmina Tomaszów Mazowiecki  
od wschodu – gmina Sławno 
od południa – gminy Paradyż i Aleksandrów 
od zachodu – gmina Sulejów
Położenie


 
Mapa powiatu opoczyńskiego


Mapa PowiatuPowierzchnia administracyjna

Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 12.383 ha.

 
 
Ludność
Liczba ludności (wg stanu na dzień 08 marca 2012 roku) wynosi 4723 osób.

 
Drogi krajowe
Przez Gminę Mniszków przebiega droga krajowa K-12 relacji Piotrków Tryb. – Radom – Lublin i szereg dróg powiatowych.

 

Mapa Gminy Mniszków


 

 


 

Parki Krajobrazowe

 

Sulejowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1994 r. Rozporządzeniem Wojewody Piotrkowskiego Nr 3/94 z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Początkowo park obejmował obszar 16 707 ha. Przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka park zabezpieczała otulina, tj. strefa ochronna granicząca z Parkiem, która obejmowała obszar 39 569 ha. Po zmianach, które wprowadzały: w roku 1998 Rozporządzeniem nr 8/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 9 grudnia 1998 r. oraz w roku 2006 Rozporządzeniem Nr 24/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz Woj. Łódzkiego Nr 248, poz 1910) obecnie powierzchnia parku wynosi 17 030 ha, zaś otuliny 36 730 ha.

 

Poszczególne części parku należą administracyjnie do miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz gmin: Wolbórz, Sulejów, Ręczno, Aleksandrów - powiat piotrkowski, Mniszków - powiat opoczyński oraz Tomaszów Mazowiecki - powiat tomaszowski.

 

Otulina zlokalizowana jest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, gmin. Wolbórz, Sulejów, Ręczno, Łęki Szlacheckie, Rozprza (powiat piotrkowski), miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki (powiat tomaszowski), gminy Mniszków (powiat opoczyński), i gminy Przedbórz (powiat radomszczański).

 

Analiza struktury użytkowania gruntów wskazuje na leśny charakter tego terenu, lasy zajmują blisko 70% powierzchni Parku. Znaczący udział mają wody powierzchniowe, głównie Zalew Sulejowski.

 

Struktura użytkowania obszaru parku przedstawia się następująco:

- Lasy 11840 ha - 69,5%

- Łąki i pastwiska 838 ha - 4,9%

- Wody powierzchniowe 2 063 ha - 12,2%,

- w tym: rzeki 163 ha - 1,0%

- Zbiornik Sulejowski 1900 ha - 11,2%

- Tereny zabudowane 70 ha - 0,4%

- Pozostałe 2 200 ha - 13,0%

 

 

Mapę można pobrać ze strony www.parkilodzkie.pl.

 

Źródło: parkilodzkie.pl

 

Sulejowski Park Krajobrazowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148