Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 12
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Konstantynów
obrazek nagłówka 21
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

13405740

gości

Liczba osób online

10
baner 188
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 16-03-2018  |  DM  |  wyświetleń : 6292
PDF

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 23 marca 2018 roku (tj. piątek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.


Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Informacja na temat działalności rehabilitacyjnej działającej przy Ośrodku Zdrowia w Mniszkowie.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2018-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla z budżetu Gminy Mniszków dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Mniszków na rok 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniszków w 2018 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mniszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mniszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Olimpiów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6 w punkcie przedszkolnym i działaniach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mniszków.

17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mniszków.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148