Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 1
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 2
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 3
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12350312

gości

Liczba osób online

8
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 16-03-2018  |  DM  |  wyświetleń : 5012
PDF

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 23 marca 2018 roku (tj. piątek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.


Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Informacja na temat działalności rehabilitacyjnej działającej przy Ośrodku Zdrowia w Mniszkowie.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2018-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla z budżetu Gminy Mniszków dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Mniszków na rok 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniszków w 2018 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mniszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mniszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Olimpiów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6 w punkcie przedszkolnym i działaniach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mniszków.

17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mniszków.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148