Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 1
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 2
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 3
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12334039

gości

Liczba osób online

8
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 20-12-2017  |  DM  |  wyświetleń : 5359
PDF

Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 28 grudnia 2017 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.


Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2017-2027.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniszków na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2018-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/86/16 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Sulejów zadania z zakresu zarządzania projektowaną drogą gminną relacji Prucheńsko Duże – droga krajowa nr 12 na odcinku administracyjnym gminy Sulejów, umożliwiającego realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2018 rok.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148