Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

11734734

gości

Liczba osób online

25
Aktualności gminy Mniszków
13 km trasy rowerowej
Dodano: 21-11-2017  |  DM  |  wyświetleń : 5510
PDF

Informacja o pozytywnej ocenie pod względem oceny formalnej wniosku Gminy Mniszków o dofinansowanie projektu pn.” Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury „ w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego

 

l


Wniosek Gminy Mniszków złożony 07.07.2017 r. o dofinansowanie znalazł się na liście wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny formalnej. Trwa ocena merytoryczna wniosków w Urzędzie Marszałkowskim.

 

 W projekcie zaplanowano budowę trasy rowerowej o długości 12,9 km, przebiegającej przez miejscowości: Marianka, Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Zarzęcin. Trasa będzie przebiegać w konstrukcji nowobudowanych dróg gminnych, po istniejących drogach powiatowych, odcinkowo przez budowany dwukierunkowy ciąg o szer. min. 2,5 m, odcinkowo przez ciągi pieszo-rowerowe o szer. min 4 m. Ciągi rowerowe mają być wybudowane w technologii tradycyjnej z użyciem warstwy asfaltowej oraz innowacyjnej z użyciem paneli polipropylenowych oraz przepuszczalnej nawierzchni. W ramach inwestycji ma być wybudowanych także sześć miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z ich oświetleniem oraz wyposażeniem w elementy małej architektury tj. ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze, tablice informacyjno-edukacyjne. Ponadto projekt zakłada przebudowę oświetlenia ulicznego poprzez wymianę 30 istniejących opraw z lampami sodowymi na oprawy z wykorzystaniem technologii LED. Planowany koszt całkowity projektu: 2.928.353,89 zł, przy wnioskowanym dofinansowaniu: 1.674441,30 zł.

 

Andrzej Pączek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148