Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

11709083

gości

Liczba osób online

6
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 15-11-2017  |  DM  |  wyświetleń : 5156
PDF

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 24 listopada 2017 roku (tj. piątek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2017-2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 3106E na odcinku Owczary - Prucheńsko.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/2012 Rady Gminy Mniszków z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniszków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.”

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Mniszkowie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Stoku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. płk. W. Kucharskiego „Wichra” w Błogiem Rządowym w ośmioletnią Szkołę Podstawowa im. płk. W. Kucharskiego „Wichra” w Błogiem Rządowym.

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą w ośmioletnią Szkołę Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148