Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 1
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 2
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 3
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12323426

gości

Liczba osób online

15
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych - Projekt gminny Nr 3
Dodano: 31-10-2017  |  DM  |  wyświetleń : 7720
PDF

 

 

 

Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (mieszkaniach) z terenu Gminy Mniszków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Projekt gminny Nr 3)

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił, że planuje w okresie od 29.12.2017 do 19.01.2018 nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów dla poddziałania  IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Gmina Mniszków zrealizowała, realizuje oraz planuje realizację kolejnego projektu gminnego Nr 3 w zakresie budowy odnawialnych źródeł energii na swoim terenie.

 

W związku z planowanym ubieganiem się Gminy Mniszków o środki unijne z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla projektu gminnego nr 3 pn: "Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii", zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych z terenu Gminy Mniszków do zamontowania w ich gospodarstwach domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych prosumenckich o mocy 2,5 kW (10 paneli fotowoltaicznych). Mikroinstalacje te mogą być wykorzystywane tylko na użytek gospodarstwa domowego – mieszkania, z wykluczeniem w nim działalności gospodarczej. Szacuje się, że  uczestnik projektu poniesie średnio koszt ok. 3960,00 zł lub ok. 5780,00 zł (w zależności od usytuowania mikroinstalacji), związany z wkładem własnym w wysokości ok. 20% wartości netto mikroinstalacji  oraz koszt podatku VAT (na budynku mieszkalnym podatek VAT: 8%, na innym budynku lub na gruncie podatek Vat: 23 %).

 

Właściciele nieruchomości, zainteresowani  wykonaniem na niej w/w mikroinstalacji prosumenckiej, fotowoltaicznej przy wsparciu ze środków z UE,  winni złożyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Mniszkowie kompletny wniosek, którym jest wypełniona i podpisana:


 1) deklarację uczestnictwa, 2) umowa - w terminie do 24.11.2017 r.

 

Przedłużono termin składania deklaracji do 28.11.2017 r.

 


Uczestnicy projektów gminnych nr 1 i nr 2, którzy zgłoszą wniosek o wykonanie na swojej nieruchomości kolejnej mikroinstalacji  prosumenckiej w projekcie gminnym nr 3 będą automatycznie z listy uczestników wykluczani.  

 

Wszelkie niezbędne informacje dot. mikroinstalacji fotowoltaicznych można uzyskać w pokoju nr 2 lub 3 Urzędu Gminy Mniszków lub telefonicznie pod numer telefonu: 44 756 15 22 wew. 23 lub 24, lub 25.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w powyższej sprawie są: Beata Gwarda - Białas, Jan Andrzejczyk, Andrzej Pączek.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie złożenie kompletnego wniosku przez właściciela. Jednocześnie informujemy, że realizacja w/w projektu gminnego nr 3 uzależniona będzie od oceny formalno - merytorycznej projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz uzyskania dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Deklaracja uczestnictwa – DEKLARACJA.pdf

Umowa – UMOWA.pdf

 


Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

 


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148