Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 8
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 12
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
obrazek nagłówka 15
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 16
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 19
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
obrazek nagłówka 21
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

9029574

gości

Liczba osób online

13
baner 182
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych - Projekt gminny Nr 3
Dodano: 31-10-2017  |  DM  |  wyświetleń : 2692
PDF

 

 

 

Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (mieszkaniach) z terenu Gminy Mniszków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Projekt gminny Nr 3)

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił, że planuje w okresie od 29.12.2017 do 19.01.2018 nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów dla poddziałania  IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Gmina Mniszków zrealizowała, realizuje oraz planuje realizację kolejnego projektu gminnego Nr 3 w zakresie budowy odnawialnych źródeł energii na swoim terenie.

 

W związku z planowanym ubieganiem się Gminy Mniszków o środki unijne z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla projektu gminnego nr 3 pn: "Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii", zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych z terenu Gminy Mniszków do zamontowania w ich gospodarstwach domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych prosumenckich o mocy 2,5 kW (10 paneli fotowoltaicznych). Mikroinstalacje te mogą być wykorzystywane tylko na użytek gospodarstwa domowego – mieszkania, z wykluczeniem w nim działalności gospodarczej. Szacuje się, że  uczestnik projektu poniesie średnio koszt ok. 3960,00 zł lub ok. 5780,00 zł (w zależności od usytuowania mikroinstalacji), związany z wkładem własnym w wysokości ok. 20% wartości netto mikroinstalacji  oraz koszt podatku VAT (na budynku mieszkalnym podatek VAT: 8%, na innym budynku lub na gruncie podatek Vat: 23 %).

 

Właściciele nieruchomości, zainteresowani  wykonaniem na niej w/w mikroinstalacji prosumenckiej, fotowoltaicznej przy wsparciu ze środków z UE,  winni złożyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Mniszkowie kompletny wniosek, którym jest wypełniona i podpisana:


 1) deklarację uczestnictwa, 2) umowa - w terminie do 24.11.2017 r.

 

Przedłużono termin składania deklaracji do 28.11.2017 r.

 


Uczestnicy projektów gminnych nr 1 i nr 2, którzy zgłoszą wniosek o wykonanie na swojej nieruchomości kolejnej mikroinstalacji  prosumenckiej w projekcie gminnym nr 3 będą automatycznie z listy uczestników wykluczani.  

 

Wszelkie niezbędne informacje dot. mikroinstalacji fotowoltaicznych można uzyskać w pokoju nr 2 lub 3 Urzędu Gminy Mniszków lub telefonicznie pod numer telefonu: 44 756 15 22 wew. 23 lub 24, lub 25.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w powyższej sprawie są: Beata Gwarda - Białas, Jan Andrzejczyk, Andrzej Pączek.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie złożenie kompletnego wniosku przez właściciela. Jednocześnie informujemy, że realizacja w/w projektu gminnego nr 3 uzależniona będzie od oceny formalno - merytorycznej projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz uzyskania dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Deklaracja uczestnictwa – DEKLARACJA.pdf

Umowa – UMOWA.pdf

 


Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

 


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148