Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 8
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 12
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
obrazek nagłówka 15
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 16
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 19
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
obrazek nagłówka 21
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

9310871

gości

Liczba osób online

14
baner 182
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Podpisanie umowy na budowę mikroinstalacji prosumenckich - Projekt gminny Nr 2
Dodano: 31-10-2017  |  DM  |  wyświetleń : 2461
PDF

 

 

 

1

 

 

Informacja o wynikach naboru wniosku na budowę mikroinstalacji prosumenckich złożonego przez Gminę Mniszków w naborze Nr RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/16 w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałenie IV.1.2 Odnawialne Żródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

1. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1207/17 z dnia 11 września 2017 r. wniosek Gminy Mniszków Nr WND-RPLD.04.01.02-10-0192/16 o dofinansowanie 154 mikroinstalacji prosumenckich,  złożony  w dniu 23.09.2016 r.  o wartości  2.741.301,97 zł uzyskał  dofinansowanie  w wysokości 2.008.301,93 zł. W dniu 25 października 2017 r. Gmina Mniszków zawarła z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Gmina Mniszków przygotowuje się obecnie do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy projektu. Montaż mikroinstalacji zgodnie z harmonogramem płatności planowany jest na koniec lipca 2018 r.

 

2. Celem głównym w/w projektu gminnego (Nr 2) jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem w Gminie Mniszków i tym samym poprawa efektywności energetycznej  regionu, podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Realizacja niniejszej inwestycji, polegającej na wykonaniu mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na 154 obiektach na terenie Gminy Mniszków będzie miała wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój zakłada rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizacje inwestycji polegającej na budowie instalacji przetwarzających energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną na nieruchomościach prywatnych oraz publicznych na terenie  naszej gminy. Beneficjentem projektu jest Gmina Mniszków, natomiast odbiorcami bezpośrednimi są właściciele nieruchomości, którzy podpisali z Gminą umowy użyczenia własnych obiektów na czas realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości (152 mikroinstalacje prosumenckie powstaną na budynkach osób fizycznych). Odbiorcami pośrednimi (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej) są wszyscy mieszkańcy regionu.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148