Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 1
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 2
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 3
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12342126

gości

Liczba osób online

11
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Podpisanie umowy na budowę mikroinstalacji prosumenckich - Projekt gminny Nr 2
Dodano: 31-10-2017  |  DM  |  wyświetleń : 6173
PDF

 

 

 

1

 

 

Informacja o wynikach naboru wniosku na budowę mikroinstalacji prosumenckich złożonego przez Gminę Mniszków w naborze Nr RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/16 w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałenie IV.1.2 Odnawialne Żródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

1. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1207/17 z dnia 11 września 2017 r. wniosek Gminy Mniszków Nr WND-RPLD.04.01.02-10-0192/16 o dofinansowanie 154 mikroinstalacji prosumenckich,  złożony  w dniu 23.09.2016 r.  o wartości  2.741.301,97 zł uzyskał  dofinansowanie  w wysokości 2.008.301,93 zł. W dniu 25 października 2017 r. Gmina Mniszków zawarła z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Gmina Mniszków przygotowuje się obecnie do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy projektu. Montaż mikroinstalacji zgodnie z harmonogramem płatności planowany jest na koniec lipca 2018 r.

 

2. Celem głównym w/w projektu gminnego (Nr 2) jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem w Gminie Mniszków i tym samym poprawa efektywności energetycznej  regionu, podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Realizacja niniejszej inwestycji, polegającej na wykonaniu mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na 154 obiektach na terenie Gminy Mniszków będzie miała wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój zakłada rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizacje inwestycji polegającej na budowie instalacji przetwarzających energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną na nieruchomościach prywatnych oraz publicznych na terenie  naszej gminy. Beneficjentem projektu jest Gmina Mniszków, natomiast odbiorcami bezpośrednimi są właściciele nieruchomości, którzy podpisali z Gminą umowy użyczenia własnych obiektów na czas realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości (152 mikroinstalacje prosumenckie powstaną na budynkach osób fizycznych). Odbiorcami pośrednimi (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej) są wszyscy mieszkańcy regionu.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148