Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

10727481

gości

Liczba osób online

10
Aktualności gminy Mniszków
Informacja dot. wniosków o dofinansowanie projektów unijnych Gminy Mniszków z RPO Województwa Łódzkiego
Dodano: 04-08-2017  |  DM  |  wyświetleń : 4429
PDF

1. Trwa ocena wniosków w Urzędzie Marszałkowskim, których nabór został zakończony 23.09.2016 r. (dot. mikroinstalacji prosumenckich). Gmina Mniszków złożyła w w/w terminie wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich”. Dnia 07.07.2017 r. w odpowiedzi na pisemne uwagi Urzędu Marszałkowskiego gmina dostarczyła w terminie wyjaśnienia i uzupełnienie braków formalnych. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu to sierpień/wrzesień 2017 r.


Wartość całego projektu stanowi kwota brutto: 2.741.301,97 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie to kwota: 2.008.301,93 zł.

 

1

 

2. Dnia 05.02.2016 r. złożono wniosek w RPO Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn: „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury”. Planowany koszt całkowity projektu: 4.712.762,90 zł, przy wkładzie własnym: 1.877.442,13 zł. Wniosek ten uzyskał negatywną ocenę formalną - Uchwałą nr 785/16 z dnia 5 lipca 2016 r. Zarządu Województwa Łódzkiego.


    Następnie gmina skorygowała i zmniejszyła  zakres przedmiotowego projektu i w kolejnym naborze w Osi V: Ochrona środowiska, Działanie V.4: Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2: Przeciwdziałanie degradacji środowiska, w naborze nr: RPLD.05.04.02-IŻ.00-10-001/17 - w dniu 07.07.2017 r. złożyła ponownie wniosek o dofinansowanie poprawionego projektu: „Ograniczenie degradacji sulejowskiego parku krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury”. Planowany koszt całkowity projektu: 2.928.353,89 zł, przy wkładzie własnym: 1.166.580,00 zł.

 

Celem projektu jest ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, rezerwatu „Błogie” oraz wód Zalewu Sulejowskiego. W projekcie zaplanowano budowę trasy rowerowej o długości 12,9 km, przebiegającej przez miejscowości: Marianka, Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Zarzęcin. Trasa będzie przebiegać w konstrukcji nowo-budowanych dróg gminnych, po istniejących drogach powiatowych, odcinkowo przez budowany dwukierunkowy ciąg o szer. min. 2,5 m, odcinkowo przez ciągi pieszorowerowe o szer. min 4 m. Ciągi rowerowe mają być wybudowane w technologii tradycyjnej z użyciem warstwy asfaltowej oraz innowacyjnej z użyciem paneli polipropylenowych oraz przepuszczalnej nawierzchni. W ramach inwestycji ma być wybudowanych także sześć miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z ich oświetleniem oraz wyposażeniem w elementy małej architektury tj. ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze, tablice informacyjno-edukacyjne. Ponadto projekt zakłada przebudowę oświetlenia ulicznego poprzez wymianę 30 istniejących opraw z lampami sodowymi na oprawy z wykorzystaniem technologii LED.


Andrzej Pączek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148