Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 8
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 12
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
obrazek nagłówka 15
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 16
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 19
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
obrazek nagłówka 21
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

9310974

gości

Liczba osób online

19
baner 182
Aktualności gminy Mniszków
Informacja dot. wniosków o dofinansowanie projektów unijnych Gminy Mniszków z RPO Województwa Łódzkiego
Dodano: 04-08-2017  |  DM  |  wyświetleń : 2905
PDF

1. Trwa ocena wniosków w Urzędzie Marszałkowskim, których nabór został zakończony 23.09.2016 r. (dot. mikroinstalacji prosumenckich). Gmina Mniszków złożyła w w/w terminie wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich”. Dnia 07.07.2017 r. w odpowiedzi na pisemne uwagi Urzędu Marszałkowskiego gmina dostarczyła w terminie wyjaśnienia i uzupełnienie braków formalnych. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu to sierpień/wrzesień 2017 r.


Wartość całego projektu stanowi kwota brutto: 2.741.301,97 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie to kwota: 2.008.301,93 zł.

 

1

 

2. Dnia 05.02.2016 r. złożono wniosek w RPO Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn: „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury”. Planowany koszt całkowity projektu: 4.712.762,90 zł, przy wkładzie własnym: 1.877.442,13 zł. Wniosek ten uzyskał negatywną ocenę formalną - Uchwałą nr 785/16 z dnia 5 lipca 2016 r. Zarządu Województwa Łódzkiego.


    Następnie gmina skorygowała i zmniejszyła  zakres przedmiotowego projektu i w kolejnym naborze w Osi V: Ochrona środowiska, Działanie V.4: Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2: Przeciwdziałanie degradacji środowiska, w naborze nr: RPLD.05.04.02-IŻ.00-10-001/17 - w dniu 07.07.2017 r. złożyła ponownie wniosek o dofinansowanie poprawionego projektu: „Ograniczenie degradacji sulejowskiego parku krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury”. Planowany koszt całkowity projektu: 2.928.353,89 zł, przy wkładzie własnym: 1.166.580,00 zł.

 

Celem projektu jest ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, rezerwatu „Błogie” oraz wód Zalewu Sulejowskiego. W projekcie zaplanowano budowę trasy rowerowej o długości 12,9 km, przebiegającej przez miejscowości: Marianka, Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Zarzęcin. Trasa będzie przebiegać w konstrukcji nowo-budowanych dróg gminnych, po istniejących drogach powiatowych, odcinkowo przez budowany dwukierunkowy ciąg o szer. min. 2,5 m, odcinkowo przez ciągi pieszorowerowe o szer. min 4 m. Ciągi rowerowe mają być wybudowane w technologii tradycyjnej z użyciem warstwy asfaltowej oraz innowacyjnej z użyciem paneli polipropylenowych oraz przepuszczalnej nawierzchni. W ramach inwestycji ma być wybudowanych także sześć miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z ich oświetleniem oraz wyposażeniem w elementy małej architektury tj. ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze, tablice informacyjno-edukacyjne. Ponadto projekt zakłada przebudowę oświetlenia ulicznego poprzez wymianę 30 istniejących opraw z lampami sodowymi na oprawy z wykorzystaniem technologii LED.


Andrzej Pączek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148