Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

9763165

gości

Liczba osób online

11
baner 188
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 06-06-2017  |  DM  |  wyświetleń : 3927
PDF

Uprzejmie zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2017 roku (tj. piątek) o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Mniszków.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.

7. Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.

8. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/55/07 z dnia 16 listopada 2007 roku zmienionej uchwałą Nr VII/43/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mniszków do Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2017-2027.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie za rok 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mniszków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148