Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 8
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 12
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
obrazek nagłówka 15
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 16
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 19
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
obrazek nagłówka 21
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

9087585

gości

Liczba osób online

13
baner 182
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 06-06-2017  |  DM  |  wyświetleń : 3105
PDF

Uprzejmie zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2017 roku (tj. piątek) o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Mniszków.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.

7. Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.

8. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/55/07 z dnia 16 listopada 2007 roku zmienionej uchwałą Nr VII/43/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mniszków do Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2017-2027.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie za rok 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mniszków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148