Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

10434823

gości

Liczba osób online

8
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 06-06-2017  |  DM  |  wyświetleń : 4634
PDF

Uprzejmie zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2017 roku (tj. piątek) o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Mniszków.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.

7. Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.

8. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/55/07 z dnia 16 listopada 2007 roku zmienionej uchwałą Nr VII/43/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mniszków do Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2017-2027.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie za rok 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mniszków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148