Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 8
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 12
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
obrazek nagłówka 15
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 16
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 19
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
obrazek nagłówka 21
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

9067491

gości

Liczba osób online

3
baner 182
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 20-03-2017  |  DM  |  wyświetleń : 4701
PDF

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 24 marca 2017 roku (tj. piątek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Mniszków.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2017-2027.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mniszków dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Mniszków na rok 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wniesionego przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku, mieszkańców Gminy Mniszków reprezentowanych przez Mariana Czerczaka zamieszkałego w miejscowości Stok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mniszków w 2017 roku.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148