Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

10484051

gości

Liczba osób online

9
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 20-03-2017  |  DM  |  wyświetleń : 6235
PDF

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 24 marca 2017 roku (tj. piątek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Mniszków.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2017-2027.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mniszków dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Mniszków na rok 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wniesionego przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku, mieszkańców Gminy Mniszków reprezentowanych przez Mariana Czerczaka zamieszkałego w miejscowości Stok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mniszków w 2017 roku.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148