Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 12
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Konstantynów
obrazek nagłówka 21
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 177

Stronę odwiedziło

15472817

gości

Liczba osób online

15
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 24-06-2019  |  DM  |  wyświetleń : 1916
PDF

Uprzejmie zapraszam na X Sesję  Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 28 czerwca 2019 roku (tj. piątek) o godz. 13:00  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdanie Komendanta Gminnego zarządu OSP za 2018 rok.

6. Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mniszków.

7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”.

8. Sprawozdanie Ludowego Klubu Sportowego za 2018 rok.

9. Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

10. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na rok 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Mniszków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania.

14. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mniszków za 2018 rok.

15. Debata nad raportem o stanie Gminy Mniszków za 2018 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mniszków wotum zaufania.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mniszków za 2018 rok.

19. Wolne wnioski i dyskusja.

20. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady na żywo Rady Gminy Mniszków można śledzić na oficjalnym kanale YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/mniszkow/live. 

 

 

 Przewodniczący Rady

 (-)  Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148