Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Mniszków
obrazek nagłówka 1
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 6
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 12
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 18
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Konstantynów
obrazek nagłówka 22
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 23
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 24
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 25
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 177

Stronę odwiedziło

16699393

gości

Liczba osób online

9
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Dołączone pliki
Wzór wniosku Rozmiar:  871 KB 
Informacja dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2019 roku
Dodano: 16-01-2019  |  DM  |  wyświetleń : 5785
PDF

WÓJT GMINY MNISZKÓW

PAWEŁ WERŁOS

informuje:

Każdy rolnik który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

 

w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

 

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie:

100 zł * ilość ha użytków rolnych

Natomiast dla rolników hodujących bydło będzie dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową!!!

 

 

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się oprócz w/w faktur VAT bądź ich kopii dokument wystawiony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie DJP bydła w posiadanym gospodarstwie rolnym, według stanu na koniec każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku.

 

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

3 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

!!! UWAGA - WAŻNE !!!

 

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w wyznaczonym ustawą terminie w Urzędzie Gminy w Mniszkowie w pok. nr 6, I piętro: faktury dokumentujące zakup paliwa przez producenta rolnego*) oraz

 

!!! WYPEŁNIONY WNIOSEK !!!

 

zawierający:

 

- komplet danych producenta rolnego,

- powierzchnię UŻYTKÓW ROLNYCH, których producent jest właścicielem lub współwłaścicielem **),

- liczbę załączonych faktur i innych załączników np. umów dzierżawy,

- numer konta oraz dane właściciela rachunku (jeśli wypłata przelewem),

- podpisy współwłaścicieli - ! BARDZO WAŻNE ! - nie dotyczy małżonka,

- podpis producenta rolnego składającego wniosek

- umowy dzierżaw oraz oświadczenia

 

*) faktury muszą być wystawione na producenta rolnego składającego wniosek (lub żonę/męża), będącego właścicielem gospodarstwa rolnego w dniu składania wniosku, adres podany na fakturze powinien być taki sam jak adres podany we wniosku, data zakupu oleju musi być z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku.

 

**) powierzchnię użytków rolnych należy spisać z nakazu płatniczego, ewentualnie doliczyć powierzchnię użytków rolnych dzierżawionych (załączyć umowę dzierżawy lub oświadczenia wydzierżawiającego i dzierżawcy) i odjąć powierzchnię użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, czy zajęto na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

!!! NIE DOPUSZCZALNE JEST:

 

- złożenie wyłącznie faktur bez wniosku,

- złożenie wniosku przez osobę nie będącą właścicielem gospodarstwa rolnego,

- doliczenie powierzchni użytków rolnych dzierżawionych, jeśli nie przedstawi się pisemnej umowy dzierżawy lub oświadczenia dzierżawcy i właściciela o oddaniu gruntów w dzierżawę producentowi rolnemu

- doliczenie całości powierzchni użytków rolnych, których producent jest współwłaścicielem, jeżeli pozostali współwłaściciele nie złożyli podpisu na stronie 2 wniosku wyrażając zgodę na wypłatę zwrotu podatku.

 

!!! UWAGA !!!

Powyższe wytyczne będą ściśle respektowane, ze względu na ujawnienie licznych naruszeń procedur i warunków ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w poprzednich latach

 

 

 

UWAGA!!!

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego od 01.01.2019 r. uległ zmianie!!!

Nowy wzór wniosku w załączniku.

 

 

 

 


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148