Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 1
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 2
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 3
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12143309

gości

Liczba osób online

5
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zakończnie projektu i odbiór montażu 154 mikroinstalacji prosumenckich
Dodano: 24-10-2018  |  DM  |  wyświetleń : 804
PDF

 

Gmina Mniszków, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0192/16-00 z dnia 25.10.2017 r. zakończyła realizację projektu pn.: Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich”.

 

W dniu 28.08.2018 r. odebrano protokołem odbioru końcowego zadanie nr 2 z w/w projektu pn : Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”, w wyniku którego wykonano do dnia 24.07.2018 r. cały zakres zamówienia publicznego tj. : 152 mikroinstalacje prosumenckie na gruntach i dachach obiektów, należących do osób fizycznych ( każda o mocy 2,5 kWp) oraz 2 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej tj. na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie oraz na budynku domu ludowego w Prucheńsku Dużym (każda o mocy 5 kWp). Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła brutto; 1.550.641,03 zł. W dniu 12.09.2018 r. poinformowano społeczeństwo o wykonaniu w/w zadania w ogłoszeniu prasowym.

 

1

 

Dodatkowo oprócz zamontowanych wcześniej tablic informacyjnych, informujących o realizowanym projekcie, wywieszono tablice pamiątkowe po zrealizowaniu projektu na budynku Urzędu Gminy Mniszków oraz na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie.

 

W dniu 19.09.2018 r.  złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek końcowy o płatność, rozliczający całe przedsięwzięcie i obecnie trwa procedura jego weryfikacji.

 

Opracował: Andrzej Pączek

 

1

 

2

 

3

 

4

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148