Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

11716750

gości

Liczba osób online

8
Aktualności gminy Mniszków
grafika
XXXVII Sesja Rady Gminy Mniszków
Dodano: 30-01-2018  |  DM  |  wyświetleń : 4359
PDF

W piątek, 26 stycznia 2018 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Mniszków.  W Sesji uczestniczyli: pan Paweł Werłos - wójt Gminy Mniszków, Beata Gwarda – Białas – Sekretarz Gminy Mniszków, Marianna Marszałek – Sadowska – Skarbnik Gminy Mniszków, pan Włodzimierz Ciotucha – radca prawny, pan Jan Andrzejczyk – kierownik Referatu Budownictwa oraz mieszkańcy gminy Mniszków. Na sesji obecnych było czternastu radnych, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał.

 

Po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, pan Paweł Werłos – wójt Gminy Mniszków przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

 

Powodem zwołania Sesji Rady Gminy Mniszków było podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku. Sekretarz Gminy Mniszków - pani Beata Gwarda – Białas odczytała wniosek, który został złożony w dniu 19.01.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Mniszkowie skierowany do przewodniczącego Rady Gminy Mniszków. Złożony wniosek zawierał projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stoku w Filie Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku o strukturze klas 1 – 3 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Mniszkowie. Uczniowie klas IV – VII dalszą naukę mieliby kontynuować w Szkole Podstawowej w Mniszkowie. Do wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia rodziców uczniów i Łódzkiego Kuratora Oświaty  oraz do właściwych organizacji związkowych w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia samodzielnej jednostki oświatowej w filię Szkoły Podstawowej w Mniszkowie zobowiązany został Wójt Gminy Mniszków. 

 

Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku jest konieczność dostosowania sieci szkół wprowadzonej przez Gminę Mniszków do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związana z tym konieczność racjonalizacji zmian budżetowych na realizację zadań oświatowych.

 

Wniosek o przekształcenie Szkoły Podstawowej w Stoku w Filie Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku złożyło 7 radnych.

 

Podczas Sesji Skarbnik Gminy Mniszków – pani Marianna Marszałek – Sadowska przedstawiła koszty, które budżet Gminy Mniszków przekazuje na utrzymanie poszczególnych szkół z terenu gminy.

 

Przeciwni przekształceniu Szkoły Podstawowej w Stoku w Filie Szkoły Podstawowej w Mniszkowie są rodzice uczniów uczęszczających do tej szkoły, jednak Wójt Gminy Mniszków pan Paweł Werłos zapewniał, że w zamiarze radnych nie jest likwidacja Szkoły Podstawowej
w Stoku tylko utworzenie filii. W związku ze złożonym wnioskiem poczynione zostały już czynności niezbędne do zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stoku w Filię Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku.

 

Po burzliwych obradach Sesja Rady Gminy Mniszków zakończyła się głosowaniem, w wyniku którego podjęto uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku.

 

Marzena Sosnowska

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148