Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 1
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 2
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 3
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12403636

gości

Liczba osób online

10
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 20-12-2017  |  DM  |  wyświetleń : 5444
PDF

Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 28 grudnia 2017 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.


Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2017-2027.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniszków na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2018-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/86/16 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Sulejów zadania z zakresu zarządzania projektowaną drogą gminną relacji Prucheńsko Duże – droga krajowa nr 12 na odcinku administracyjnym gminy Sulejów, umożliwiającego realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2018 rok.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148