Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 8
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 12
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
obrazek nagłówka 15
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 16
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 19
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
obrazek nagłówka 21
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

9067324

gości

Liczba osób online

7
baner 182
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 15-11-2017  |  DM  |  wyświetleń : 1873
PDF

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 24 listopada 2017 roku (tj. piątek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2017-2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 3106E na odcinku Owczary - Prucheńsko.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/2012 Rady Gminy Mniszków z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniszków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.”

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Mniszkowie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Stoku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. płk. W. Kucharskiego „Wichra” w Błogiem Rządowym w ośmioletnią Szkołę Podstawowa im. płk. W. Kucharskiego „Wichra” w Błogiem Rządowym.

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą w ośmioletnią Szkołę Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148