Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Konstantynów
obrazek nagłówka 7
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 8
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 9
obrazek nagłówka 10
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 11
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 12
obrazek nagłówka 13
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 14
obrazek nagłówka 15
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 16
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 17
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 22
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 23
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 24
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 25
obrazek nagłówka 26
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

5957219

gości

Liczba osób online

6
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 18-03-2016  |  DM  |  wyświetleń : 5122
PDF

Uprzejmie zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 29 marca 2016 roku (tj. wtorek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Mniszków.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

7. Informacja z zakresu działań Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” z siedzibą w Opocznie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2016 rok.

9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2016-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mniszków dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Mniszków na rok 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniszków w 2016 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

15. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Mniszków.

17. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mniszków.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mniszków.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych obrębu Bukowiec na okres 3 lat.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniszków.

21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mniszków za rok 2015.

22. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2015 rok.

23. Wolne wnioski.

24. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148