Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
obrazek nagłówka 8
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 9
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 12
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Konstantynów
obrazek nagłówka 21
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 177

Stronę odwiedziło

16404066

gości

Liczba osób online

12
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 19-04-2019  |  DM  |  wyświetleń : 4380
PDF

Uprzejmie zapraszam na VII  Sesję  Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 29 kwietnia 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 12:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Gminy Mniszków.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2019-2027.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego

z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzęcinie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mniszków na lata 2019-2023”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie.

15. Wolne wnioski i dyskusja.

16. Zamknięcie obrad.

 

Obrady na żywo Rady Gminy Mniszków można śledzić na oficjalnym kanale YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/mniszkow/live 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                          (-)  Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148