Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
obrazek nagłówka 8
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 9
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 12
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Konstantynów
obrazek nagłówka 21
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 177

Stronę odwiedziło

16396237

gości

Liczba osób online

9
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 20-12-2018  |  DM  |  wyświetleń : 5533
PDF

Uprzejmie zapraszam na III  Sesję  Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 27 grudnia 2018 roku (tj. czwartek) o godz.  10:00  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mniszków na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2019-2027.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia osobom i rodzinom w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek

w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mniszków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mniszków do konkursu

o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przysługującym Radnym Gminy Mniszków.

15. Wolne wnioski i dyskusja.

16. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady na żywo Rady Gminy Mniszków można śledzić na oficjalnym kanale YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/mniszkow/live

 

 

 

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek

 

 

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148