Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 12
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Konstantynów
obrazek nagłówka 21
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 177

Stronę odwiedziło

15467913

gości

Liczba osób online

17
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zakończnie projektu i odbiór montażu 154 mikroinstalacji prosumenckich
Dodano: 24-10-2018  |  DM  |  wyświetleń : 4833
PDF

 

Gmina Mniszków, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0192/16-00 z dnia 25.10.2017 r. zakończyła realizację projektu pn.: Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich”.

 

W dniu 28.08.2018 r. odebrano protokołem odbioru końcowego zadanie nr 2 z w/w projektu pn : Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”, w wyniku którego wykonano do dnia 24.07.2018 r. cały zakres zamówienia publicznego tj. : 152 mikroinstalacje prosumenckie na gruntach i dachach obiektów, należących do osób fizycznych ( każda o mocy 2,5 kWp) oraz 2 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej tj. na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie oraz na budynku domu ludowego w Prucheńsku Dużym (każda o mocy 5 kWp). Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła brutto; 1.550.641,03 zł. W dniu 12.09.2018 r. poinformowano społeczeństwo o wykonaniu w/w zadania w ogłoszeniu prasowym.

 

1

 

Dodatkowo oprócz zamontowanych wcześniej tablic informacyjnych, informujących o realizowanym projekcie, wywieszono tablice pamiątkowe po zrealizowaniu projektu na budynku Urzędu Gminy Mniszków oraz na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie.

 

W dniu 19.09.2018 r.  złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek końcowy o płatność, rozliczający całe przedsięwzięcie i obecnie trwa procedura jego weryfikacji.

 

Opracował: Andrzej Pączek

 

1

 

2

 

3

 

4

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148