Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Mniszków
obrazek nagłówka 1
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 6
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 12
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 18
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Konstantynów
obrazek nagłówka 22
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 23
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 24
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 25
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 177

Stronę odwiedziło

16699392

gości

Liczba osób online

9
Aktualności gminy Mniszków
Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów
Dodano: 31-08-2018  |  DM  |  wyświetleń : 7128
PDF

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt.4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego:

 

- grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:


a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte  w trwałe zagospodarowanie.

 

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.

 

Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku  w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.


W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.


 

Aby ubiegać się o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów należy złożyć:

 

1. wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów,

2. akt notarialny,

3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatkowy, I piętro, pokój nr 6, tel. (44) 756 15 22 wew. 17

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia wniosku przez podatnika).

 

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Mniszków, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

 

 


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148